Địa chỉ

Nhà 96 ngõ 64 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại

Liên hệ